TJÄNSTÖVERSIKT

Vår målsättning är att ge dig en pålitlig och säker bromsservice. Vi använder högkvalitativa reservdelar och följer tillverkarens rekommendationer för att säkerställa att ditt bromssystem fungerar optimalt.

Här är några av de tjänster vi erbjuder:

Bromsbelägg och bromsskivor: Om dina bromsbelägg eller bromsskivor är slitna eller skadade kommer vi att ersätta dem med högkvalitativa reservdelar. Vi kommer att säkerställa korrekt montering och justering för att säkerställa effektiv bromsning och jämn slitage.

Bromsvätskebyte: En regelbunden byte av bromsvätskan är viktigt för att upprätthålla bromssystemets prestanda och integritet. Vi kommer att kontrollera bromsvätskenivåerna och byta ut vätskan enligt tillverkarens rekommendationer. Detta hjälper till att undvika bromsproblem och bibehålla säkerheten.

Bromsreparationer vid läckage: Om det finns tecken på bromsvätskeläckage, till exempel synliga fläckar under bilen eller om bromspedalen känns mjuk eller går i botten, kommer vi att diagnostisera och åtgärda läckaget. Det kan inkludera reparation eller utbyte av trasiga bromsslangar, bromscylindrar eller bromskaliprar.

Bromsjustering: Om du upplever ojämn bromsning eller att bilen drar åt sidan när du bromsar, kan det finnas behov av bromsjustering. Vi kommer att noggrant justera dina bromsar för att säkerställa jämn och effektiv bromsning och förhindra ojämnt slitage på bromskomponenterna.

ABS (Anti-Lock Braking System) reparationer: Om ditt ABS-ljus på instrumentpanelen lyser eller om du upplever problem med ditt ABS-system, kommer vi att diagnostisera och åtgärda eventuella fel. Vi kommer att använda specialiserad utrustning för att identifiera och lösa ABS-relaterade problem.

VARFÖR VÄLJA OSS

 • Vi gör bilreparation och underhåll mer bekvämt för dig.
 • Vi strävar efter att erbjuda de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden utan att göra avkall på kvaliteten.
 • Våra tekniker har dokumenterad flerårig erfarenhet från märkesverkstäder
 • Vi gör jobbet rätt - första gången.
 • Vår bilverkstad kan hantera olika bilmodeller. Vi utför endast det arbete som behövs för att lösa ditt problem.

POPULÄRA FRÅGOR

 • Hur vet man när det är dags att byta bromsar?

  Byt bromsar på bilen om du hör gnisslande ljud, upplever vibrationer eller pulseringar när du bromsar, har en längre bromssträcka, eller om bromspedalen känns mjuk. Bromsbeläggens slitna tillstånd eller buckliga bromsskivor kan vara tecken på att det är dags för utbyte. Sök omedelbart professionell inspektion och service för att upprätthålla bromsarnas effektivitet och säkerhet.

 • Vilka delar kan behöva bytas vid bromsservice?

  Vid en bromsservice på bilen kan följande delar bytas ut: bromsbelägg, bromsskivor, bromstrummor (om tillämpligt), bromsslangar, bromsvätska, bromscylindrar och bromsok. Bromsservicen är viktig för att säkerställa bromssystemets prestanda och säkerhet.

 • Hur länge håller nya bromsar?

  Livslängden för nya bromsar på bilar varierar beroende på användning och körstil. Generellt kan bromsbelägg hålla mellan 30 000 till 70 000 km, bromsskivor håller vanligtvis mellan 50 000 till 100 000 km eller mer, och bromstrummor (om tillämpligt) kan hålla över 100 000 km. Reguljär service och underhåll bidrar till att förlänga bromsarnas livslängd.

© Copyright 2023 BRAB Autoservice