TJÄNSTÖVERSIKT

Spolning av automatväxellåda Är en process där all växellådsolja avlägsnas och ersätts med ny olja. Detta görs vanligtvis med hjälp av en maskin som spolar bort den gamla oljan och samtidigt tillför ny olja för att rengöra och smörja växellådans interna komponenter. Spolningen bidrar till att förbättra prestanda och livslängd på växellådan. Det rekommenderas att utföra detta underhåll regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.

Här är några viktiga aspekter när det gäller service av växellåda:

Oljebyte: Avlägsnande av den gamla växellådsoljan och ersättning med ny olja för att säkerställa korrekt smörjning och funktion.

Byte av filter (om tillämpligt): Byte av växellådsfiltret för att avlägsna partiklar och föroreningar från oljan.

Kontroll av växellådans funktion: En mekaniker kontrollerar växellådans prestanda och rengör eventuella externa komponenter.

Justeringar: Om det behövs, justering av kopplingar eller länkar för att säkerställa korrekt växelväxling.

Diagnostik: Om det finns misstänkta problem med växellådan, kan en diagnostisk kontroll utföras för att identifiera eventuella fel och åtgärder.

Testning: Efter service testas växellådan för att säkerställa att den fungerar korrekt och smidigt.

Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för serviceintervaller och underhåll av växellådan för att bibehålla optimal prestanda och livslängd. En välunderhållen växellåda kan bidra till en smidigare körupplevelse och undvika kostsamma reparationer på sikt.

VARFÖR VÄLJA OSS

 • Vi gör bilreparation och underhåll mer bekvämt för dig.
 • Vi strävar efter att erbjuda de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden utan att göra avkall på kvaliteten.
 • Våra tekniker har dokumenterad flerårig erfarenhet från märkesverkstäder
 • Vi gör jobbet rätt - första gången.
 • Vår bilverkstad kan hantera olika bilmodeller. Vi utför endast det arbete som behövs för att lösa ditt problem.

VANLIGA FRÅGOR

 • När skall växellådan spolas?

  Tidpunkten för när en växellåda bör spolas beror på tillverkarens rekommendationer och typ av växellåda i bilen. Generellt sett rekommenderas spolning av automatväxellådan mellan 60 000 till 100 000 körda kilometer.

 • Vad är de vanligaste felen med växellådor?

  De vanligaste felen med växellådan inkluderar slitage på kopplingen, oljeläckage, felaktig växelväxling (för automatiska växellådor), felaktiga sensorer och skador på interna komponenter. Vid misstänkta problem bör bilen inspekteras av en kunnig mekaniker för diagnostik och reparation.

 • Är det svårare att serva en automatväxellåda än en manuell?

  Ja, att serva en automatisk växellåda kan vara mer komplicerat än att serva en manuell växellåda. Automatiska växellådor har fler rörliga delar och komplexa hydrauliska och elektroniska system som kräver specialiserad kunskap och utrustning för service och underhåll.

© Copyright 2023 BRAB Autoservice